Warsaw Nanny Jobs, Babysitting. Qualified nannies in Warsaw. Babysitters Warsaw. Warsaw nannies. 

Warszawa niania, Opiekunki do dzieci Warszawa, wykwalifikowana niania Warszawa.

warsawnanny.pl

Właścicielem strony jest firma: Marta Busz z siedzibą w Lasek Brzozowy 3/12, NIP: 6991949434 REGON: 367878072.

 

Dbam o to, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Działam w tym zakresie zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Busz, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Marta Busz, adres: ul. Lasek Brzozowy 3 lok. 12, 02-792 Warszawa, NIP 6991949434, REGON 367878072.
Mogą się Państwo ze mną skontaktować mailowo kontakt@warsawnanny.pl

 

Skąd mam Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, zostały
uzyskane od kandydata do pracy, który wskazał Państwa jako poprzednich pracodawców i wyraził zgodę na kontakt w celu uzyskania referencji. Dodatkowo - w czasie rozmowy lub wymiany korespondencji - mogą Państwo sami przekazać mi inne dane osobowe.

 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzam dane osobowe?
Przetwarzam Państwa dane osobowe w celu:
a) prowadzenia procesu rekrutacyjnego kandydata do pracy, który przekazał Państwa
dane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Jak długo przetwarzam dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego. Po tym okresie dane osobowe mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Komu przekazuję dane osobowe?
Mogę przekazywać Państwa dane osobowe swoim zaufanym współpracownikom,
świadczącym w szczególności usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi
doradcze,

 

Jakie są Państwa prawa?
Mogą Państwo:

● żądać udzielenia informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzam
(tzw. prawo dostępu),
● żądać sprostowania danych, jeżeli staną się nieaktualne, niekompletne lub w
inny sposób niepoprawne,
● żądać usunięcia danych, jeżeli uznają Państwo, że nie powinny być już
przeze mnie przechowywane (w określonych przypadkach mogę odmówić
usunięcia danych),
● żądać ograniczenia przetwarzania danych (w sytuacjach opisanych w art. 18
RODO),
● żądać przeniesienia danych do innego administratora,
● zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, które przetwarzam na
podstawie swojego uzasadnionego interesu,
● wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kursy

WARSAWNANNY.pl