Warsaw Nanny Jobs, Babysitting. Qualified nannies in Warsaw. Babysitters Warsaw. Warsaw nannies. 

Warszawa niania, Opiekunki do dzieci Warszawa, wykwalifikowana niania Warszawa.

warsawnanny.pl

Właścicielem strony jest firma: Marta Busz z siedzibą w Lasek Brzozowy 3/12, NIP: 6991949434 REGON: 367878072.

Dbam o to, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Działam w tym zakresie zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Busz, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Marta Busz, adres: ul. Lasek Brzozowy 3 lok. 12, 02-792 Warszawa, NIP 6991949434, REGON 367878072. Mogą się Państwo ze mną skontaktować mailowo kontakt@warsawnanny.pl

 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzam dane osobowe?
Przetwarzam Państwa dane osobowe:
a) w celu w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a następnie jej zawarcia i
wykonania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz
wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w
celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu
bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d) w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Jak długo przetwarzam dane osobowe?
Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich
przetwarzania:
a) w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą one przetwarzane przez okres
niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy
prawa;
b) w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, będą one
przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych
niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
c) w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu
administratora, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących
podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania.

 

Komu przekazuję dane osobowe?

Mogę przekazywać Państwa dane osobowe swoim zaufanym współpracownikom, takim jak biuro księgowe, podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, statystyczne,
archiwizacyjne.

 

Jakie są Państwa prawa?
Mogą Państwo:

● żądać udzielenia informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzam
(tzw. prawo dostępu),
● żądać sprostowania danych, jeżeli staną się nieaktualne, niekompletne lub w
inny sposób niepoprawne,
● żądać usunięcia danych, jeżeli uznają Państwo, że nie powinny być już
przeze mnie przechowywane (w określonych przypadkach mogę odmówić
usunięcia danych),
● żądać ograniczenia przetwarzania danych (w sytuacjach opisanych w art. 18
RODO),
● żądać przeniesienia danych do innego administratora,
● zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, które przetwarzam na
podstawie swojego uzasadnionego interesu,
● wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Co jeszcze warto wiedzieć?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kursy

WARSAWNANNY.pl