Warsaw Nanny Jobs, Babysitting. Qualified nannies in Warsaw. Babysitters Warsaw. Warsaw nannies. 

Warszawa niania, Opiekunki do dzieci Warszawa, wykwalifikowana niania Warszawa.

warsawnanny.pl

Właścicielem strony jest firma: Marta Busz z siedzibą w Lasek Brzozowy 3/12, NIP: 6991949434 REGON: 367878072.

Dbam o to, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Działam w tym zakresie zgodnie z
RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Marta Busz, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Marta Busz, adres: ul. Lasek Brzozowy 3 lok. 12, 02-792 Warszawa, NIP 6991949434, REGON 367878072.
Możesz się ze mną skontaktować mailowo kontakt@warsawnanny.pl.

 

Na jakiej podstawie, w jakim celu i jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe?
Przetwarzam Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu rekrutacji i przedstawienia Ci ofert współpracy z naszymi klientami. Robię to na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli bierzesz udział w rekrutacji na konkretne stanowisko, będę przetwarzać Twoje dane do czasu zakończenia tej rekrutacji lub cofnięcia zgody. Dodatkowo mogę przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska, pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody, przez okres 2 lat od przekazania danych lub do momentu cofnięcia zgody.
Jeżeli bierzesz udział w rekrutacji, gdzie nie zostało określonego konkretne stanowisko,
będę przetwarzać Twoje dane przez okres 2 lat od przekazania danych lub do momentu
cofnięcia zgody.


Przetwarzam Twoje dane osobowe także:
a) w celu uzyskania referencji od Twoich poprzednich pracodawców - jeżeli
wyrazisz na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do zakończenia
rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody,

b) w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. obowiązków statystycznych lub sprawozdawczych, kontroli uprawnionych urzędów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków,
c) gdy przemawia za tym mój prawnie uzasadniony interes (np. na wypadek
dochodzenia roszczeń w związku z prowadzonymi rekrutacjami), na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę
tego przetwarzania lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania.

 

Komu przekazuję Twoje dane osobowe?
Mogę powierzać lub udostępniać Twoje dane osobowe swoim klientom (osobom, dla których prowadzę rekrutację). Mogę przekazywać Twoje dane osobowe także swoim zaufanym współpracownikom, takim jak biuro księgowe, podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, statystyczne, archiwizacyjne.

 

Jakie są Twoje prawa?
Większość Twoich danych przetwarzam na podstawie zgody - możesz ją wycofać w każdym
momencie.
Dodatkowo możesz:

● żądać udzielenia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie
przetwarzam (tzw. prawo dostępu),
● żądać sprostowania Twoich danych, jeżeli staną się nieaktualne,
niekompletne lub w inny sposób niepoprawne,
● żądać usunięcia Twoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe nie
powinny być już przeze mnie przechowywane (w określonych przypadkach
mogę odmówić usunięcia danych),
● żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w sytuacjach opisanych w
art. 18 RODO),
● żądać przeniesienia Twoich danych do innego administratora,
● zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, które przetwarzam na
podstawie swojego uzasadnionego interesu,
● wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kursy

WARSAWNANNY.pl